• +93 (0) 748 849 494
  • info@zarvanservices.com
ثبت در موتور های جستجو ثبت در موتور های جستجو

ثبت در موتور های جستجو

وقتی یک وبسایت در یک موتر جستجو ثبت شود. این شبیه به فرستادن درخواست برای موتر جستجو است. که با این کار وبسایت سریعتر در موتور جستجو ثبت میشود. این طریقه کمک میکند که موتر جستجو تمام نقشه سایت یعنی قسمت های که یک مشتری نیاز باشد ببیند را در حافظه خود ثبت کند.

وقتی یک وبسایت در موتور جستجو ثبت شود. اطلاعات وبسایت سریعتر قابل جستجو است. و تمام آدرس های وبسایت که ممکن کرولر ها نتوانند پیدا کنند. از طریق در دسترس خواهد بود. برای اینکه موتر جستجو نقشه وبسایت با آدرس های مشخص را داشته باشد. باید Sitemap ساخت درین Sitemap تمام آدرس های وبسایت که قرار است برای مشتری نمایش داده شود لیست میشود.

بعضی آدرس ها ممکن زیاد باز نشوند. جستجو گرها به وبسایت های که بیشتر بازدید میشود و موضاعات داخل وبسایت بیشتر جستجو میشود علاقه بسیاری دارند. وقتی در ملیون ها نتیجه قرار میگیرید باید سئوی خوبی داشته باشید تا دیده شوید

در تماس باشید

نام ضروری است.
لطفا شماره صحیح همراه کد کشور تایپ کنید.مثال:+93707768636 , 0093707768636
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
پیام باید بیشتر از ده حرف باشد.
در تماس باشید
اکنون با ما تماس بگیرید
+93 (0) 748 849 494

یا درخواستی ارسال کنید

خوب
نام ضروری است.
خوب
صحیح بنویسید
خوب
شماره صحیح وارد کنید.
خوب
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
خوب
پیام ضروری است.