• +93 (0) 748 849 494
  • info@zarvanservices.com
دیتابس برای انبار خانه ها دیتابس برای انبار خانه ها

دیتابس برای انبار خانه ها

برای داشتن نظارت به محصولات گدام ها سیستم گدامداری نیاز است تا بتواند محصولات بیرون شده و وارد شده گدام را ثبت کند. محصولی که فروخته شده چه قیمت بوده چقدر فایده کرده و به چقد فروخته شده. ممکن محصول به ارز های مختلفی معامله شود باید سیستم قدرت تبدیل ارز را داشته باشد.

این سیستم ها میتواند خیلی وسیع باشد، مثلاً شما میتوانید لیست کارمندان با معاش شان ، لیست نماینده گی ها با مقدار فروش شان ، مقدار مصارف وغیره را در آن ثبت کنید. و نتیجه را به شکل ساده و گرافهای آماری مشاهده کنید. در آخر این سیستم ها مقدار مفاد و ضرر تان را مشخص خواهند کرد.

همچنان میتواند پیشنهاداتی روی قیمت فروش محصولات نظر به فیصدی فایده ای که تعیین میکنید را نشان دهد. همچنان میتوانید اطلاعات آماری قبل از فروش محصول برای جلوگیری از ضرر داشته باشید. با این سیستم ها از ناپدید شدن سرمایه تان جلوگیری کنید. دقت و سرعت عملکرد این سیستم ها عالی است. و مخصوص برای کارهای حسابداری و گدام داری ساخته شده است.

سیستم گدام ها را میتوانید به شکل شبکه ای در یک شبکه محلی استفاده شود. و همچنان میتوانید آنرا به صورت آنلاین و آفلاین استفاده کنید. اگر میخواهید سیستم در همه جاها در دسترس باشد ، بهتر است سیستم را به شکل آنلاین استفاده کنید. اگر میخواهید تنها سیستم در اداره شما در دسترس باشد. میتوانید آنرا به شکل شبکه محلی استفاده کنید. همچنان استفاده به صورت شبکه محلی کم هزینه تر نسبت به طریقه آنلاین آن است.

امن بودن این سیستم ها را شرکت خدماتی زروان تضمنین میکند. ما امنیت سیستم های ساخته شده خود را در اولیت قرار داده ایم. وغیره خصوصیات و ویژه گی هایکه ذکر نشده نظر به خواست مشتری میتواند در آن اضافه یا کم شود.

شرکت خدماتی زروان آماده پذیریش پروژه های تان درین بخش و تمام بخش های که شرکت ؛ خدمات ارائه میکند است.

در تماس باشید

نام ضروری است.
لطفا شماره صحیح همراه کد کشور تایپ کنید.مثال:+93707768636 , 0093707768636
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
پیام باید بیشتر از ده حرف باشد.
در تماس باشید
اکنون با ما تماس بگیرید
+93 (0) 748 849 494

یا درخواستی ارسال کنید

خوب
نام ضروری است.
خوب
صحیح بنویسید
خوب
شماره صحیح وارد کنید.
خوب
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
خوب
پیام ضروری است.