• +93 (0) 748 849 494
  • info@zarvanservices.com
دیتابس برای مراکز علمی دیتابس برای مراکز علمی

دیتابس برای مراکز علمی

با پشرفت تکنالوژی ضرورت استفاده از برنامه های منظم و هوشمند خیلی احساس شد. این برنامه های بر علاوه اینکه در محاسبات خیلی دقیق بودند. کار انسانها را راحت کردند. و اطلاعات آماری دقیق تری را این برنامه ها ارائه میکنند. همچنان اطلاعات زیادی را در خود ذخیره میکنند. و این اطلاعات ذخیره شده به آسانی در دسترس است. و بایک جستجوی ساده میتوان به آن دست یافت.

مراکز علمی هم برای ایجاد نظم و انسجام ضرورت استفاده چنین نرم افزار های را دارند. این سیستم ها میتوانند چندین کاره باشند و همچنان میتوانند مخصوص یک بخش یا اداره شوند. سیستم های غیر اختصاصی به سیستم های گفته میشود. که در یک زمان برای تحلیل داده ها و ذخیره کردن داده های اداره های مختلف استفاده شود. مثلا سیستمی که همزمان برای ذخیره کردن نمرات شاگردان و ثبت کتب کتابخانه فعالیت میکند. یک سیستم غیر اختصاصی است.

سیستم های اختصاصی نیز موجود. این سیستم ها برای یک بخش خاص ساخته شده و قابلیت های زیاد تری برای آن بخش خاص نسبت به سیستم های غیر اختصاصی دارد. شرکت خدماتی زروان آماده پذیرش چنین پروژه های است.

این سیستم ها قابلیت های زیادی دارند و نظر به تقاضا به برنامه ها اضافه میشود. مثلا: میتوانید آنلاین ، آفلاین یا به هر دوصورت ازآن استفاده کنید. میتوانید لیست شاگردان با تمام خصوصات شان را در آن داشته باشید. میتوانید از آن درچندین کامپیوتر به شکل شبکه ای استفاده کنید ، داخل آن میتوانید فایل های را با هم به اشتراک بگذارید.داخل آن میتوانید بخشی برای ثبت مقالات علمی داشته باشید. میتوانید بخشی برای کتابخانه داشته باشید. میتوانید اعلان های داخل آن به اشتراک بگذاری البته وقتی که آنلاین یا شبکه ای باشد وغیره ...

در تماس باشید

نام ضروری است.
لطفا شماره صحیح همراه کد کشور تایپ کنید.مثال:+93707768636 , 0093707768636
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
پیام باید بیشتر از ده حرف باشد.
در تماس باشید
اکنون با ما تماس بگیرید
+93 (0) 748 849 494

یا درخواستی ارسال کنید

خوب
نام ضروری است.
خوب
صحیح بنویسید
خوب
شماره صحیح وارد کنید.
خوب
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
خوب
پیام ضروری است.