• +93 (0) 748 849 494
  • info@zarvanservices.com
ERP برای فروشگاه ها ERP برای فروشگاه ها

ERP برای فروشگاه ها

erp عبارت که برنامه ریزی منابع سازمانی است. هدف این برنامه یکپارچه سازی تمام اطلاعات و قرار دادن تمام اطلاعات یک سازمان داخل یک دیتابس است. این سیستم از نرم افزار ها و سخت افزارهای مختلف استفاده میکند تا سیستم سازمانی را در یک سیستم و دیتابس جمع آوری و منظم کند.

erp مخفف Enterprise Resource Planning است. این نرم افزار ها توسط شرکت های بزرگ نرم افزاری تهیه میشود. برای کسایی که خواسته باشند ازین نرم افزار استفاده کنند یک حساب ساخته میشود به این ترتیب میتوانند تمام دیتاهای شرکت شان را در داخل یک دیتابس در دسترس داشته باشند.

شرکت خدماتی زروان آماده است. سیستم erp را به خدمت تان قرار دهد، شما میتوانید سیستم مارا تست و برسی کنید بعد اگر برای تان موثر بود انتخابش کنید. گرچه میتوانیم سیستم را نظر به نیاز تان تغییر دهیم.

در تماس باشید

نام ضروری است.
لطفا شماره صحیح همراه کد کشور تایپ کنید.مثال:+93707768636 , 0093707768636
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
پیام باید بیشتر از ده حرف باشد.
در تماس باشید
اکنون با ما تماس بگیرید
+93 (0) 748 849 494

یا درخواستی ارسال کنید

خوب
نام ضروری است.
خوب
صحیح بنویسید
خوب
شماره صحیح وارد کنید.
خوب
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
خوب
پیام ضروری است.