• +93 (0) 748 849 494
  • info@zarvanservices.com
دیزاین لوگو دیزاین لوگو

دیزاین لوگو

لوگو نشان یک شرکت است. این لوگو باید وصف کننده وظایف یک شرکت باشد. لوگو میتواند یک وسیله برای بازیابی باشد. لوگو های خوب و جذاب که خلاقیت در آن بکار رفته باشد، باعث جذب مشتری و بهتر درخشیدن شرکت میشود.

ویژه گی های یک لوگوی خوب

1 - لوگو باید قابلیت برقراری ارتباط بین صاحب لوگو و تجارتی که با آن مصروف است برقرار کند داشته باشد.

2- باید با موضوع ، مفهوم و تجارب شرکت همخوانی داشته باشد.

3 - باید انعطاف پذیر باشد. یعنی به آسانی بتوان آنرا به شکل سیاه سفید. رنگی استفاده کرد.

4 - باید ماندگار باشد. طوری نباشد که افزایش کاروبار نیاز به تغییر لوگو باشد.

5 - دارای کیفیت باشد. و بتوان ازآن در وبسایت ها استفاده نمود.

6 - منحصر به فرد باشد. شبیه به لوگوی دیگران نباشد.

شرکت خدماتی زروان آماده دیزاین لوگوی های تان باتیم خلاق است.

در تماس باشید

نام ضروری است.
لطفا شماره صحیح همراه کد کشور تایپ کنید.مثال:+93707768636 , 0093707768636
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
پیام باید بیشتر از ده حرف باشد.
در تماس باشید
اکنون با ما تماس بگیرید
+93 (0) 748 849 494

یا درخواستی ارسال کنید

خوب
نام ضروری است.
خوب
صحیح بنویسید
خوب
شماره صحیح وارد کنید.
خوب
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
خوب
پیام ضروری است.