• +93 (0) 748 849 494
  • info@zarvanservices.com
گفتگوی پیام دو طرفه
گفتگوی پیام دو طرفه

گفتگوی پیام دو طرفه

سریع به مشتریان، کارکنان و رهبرانتان پاسخ دهید. پیامک آنلاین ما به شما اجازه می دهد پیام های متنی ورودی را با یک کلیک ماوس مدیریت کنید.با استفاده از سیستم پیامک ما زمان تان را صرفه جویی، هرگز پیامک های یکسان را ده ها، صدها بار ننویسید. سریعاً یک قالب بسازید و پیامهای تان را بارها و بارها بفرستید و همان پیام را دوباره و دوباره ارسال کنید. وضعیت تحویل هر پیام متنی آنلاین به روز می شود؛ از گزارش SMS برای تجزیه و تحلیل و بهبود ارتباطات خود استفاده کنید.آیا تیمی از کارکنانی را که به طور مرتب در این زمینه کار می کنند استخدام نموده اید؟ از گفتگوی پیامک ما استفاده کنید. تا خود را در جریان کارهای شان بروز داشته باشید.

فایده های استفاده از پیامک دو طرفه

اکثر مشتریان واقعا می خواهند با شرکت ها ارتباط برقرار کنند. واقعیت بزرگ در مورد پیامک دو طرفه این است که شما می توانید به طور فعال با تعقیب کننده گان و مشتریان خود ارتباط برقرار کنید. چند راه وجود دارد که می توانید از پیام دوطرفه استفاده کنید:

  1. بدون تاخیر و یا وقفه. تمام متون شما فورا تحویل داده خواهند شد، به این ترتیب شما به موقع می توانید پیگیری کنید.

  2. متن پیام جاده دو طرفه است. متن پیام کوتاه چت طراحی شده است برای بهبود تعامل با مشتری است

  3. خدمات دو طرفه اس ام اس برای شرکت ها برای ارائه خدمات مناسب و شخصی به مشتریان آسان تر است.

در تماس باشید

نام ضروری است.
لطفا شماره صحیح همراه کد کشور تایپ کنید.مثال:+93707768636 , 0093707768636
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
پیام باید بیشتر از ده حرف باشد.
در تماس باشید
اکنون با ما تماس بگیرید
+93 (0) 748 849 494

یا درخواستی ارسال کنید

خوب
نام ضروری است.
خوب
صحیح بنویسید
خوب
شماره صحیح وارد کنید.
خوب
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
خوب
پیام ضروری است.